Покана за избор на финансови услуги от кредитни и финансови институции

Покана за избор на финансови услуги от кредитни и финансови институции, за нуждите на "ВиК - Шумен" ООД

Покана може да изтеглите от тук.

Образци може да изтеглите от тук.

Във връзка с отправено запитване относно Покана за избор на изпълнител за „Предоставяне на финансови услуги от кредитни и финансови институции, за нуждите на „ВиК- Шумен” ООД, гр. Шумен и приложения проект на Договор за банково обслужване в раздел ІІІ. Цени и условия на плащане, чл.3,ал.2 срок на плащане, Ви уведомяваме, че е допусната техническа неточност в изписването на срока и същият трябва да се счита, че е платим към датата на извършване на съответната банкова операция.

 

Анкета

Кога желаете да бъдат отчитани водомерите Ви?