Публична покана за ремонт на асинхронни ел. двигатели с мощност от 1 до 250 kW - неактивна

Публична покана за ремонт на асинхронни ел. двигатели с мощност от 1 до 250 kW  - неактивна

Покана може да изтеглите от тук.

Документацията може да изтеглите от тук.

Приложения (образци) може да изтеглите от тук.

Спецификация може да изтеглите от тук.