Публична покана „ИЗБОР НА ФИНАНСОВА ИНСТИТУЦИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БАНКОВ КРЕДИТ НА „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - ШУМЕН”ООД ЗА ОБОРОТНИ И ТЕКУЩИ НУЖДИ В РАЗМЕР НА 1 000 000 ЛЕВА “ - неактивна

„ИЗБОР НА ФИНАНСОВА ИНСТИТУЦИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БАНКОВ КРЕДИТ НА „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - ШУМЕН”ООД ЗА ОБОРОТНИ И ТЕКУЩИ НУЖДИ В РАЗМЕР НА 1 000 000 ЛЕВА “

Покана може да изтеглите от тук.

Документацията може да изтеглите от тук.

Анкета

Кога желаете да бъдат отчитани водомерите Ви?