Избор на оператор за предоставяне на мобилни телефонни услуги по стандарт GSM и UMTS - неактивна

Публична покана за „Избор на оператор за предоставяне за нуждите на „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - ШУМЕН”ООД за срок от 12 (дванадесет) месеца на мобилни телефонни услуги чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM и UMTS с национално покритие, включващи приблизително 350 броя SIM-карти, както и допълнителни доставки и услуги, свързани с тази дейност“

Покана може да изтеглите от ТУК

Документация ТУК

Анкета

Кога желаете да бъдат отчитани водомерите Ви?