Обществена поръчка за "Доставка на трошен камък за обратно засипване на изкопи от аварии по пътни настилки" неактивна

Публична покана за " Доставка на трошен камък за обратно засипване на изкопи от аварии по пътни настилки".

Покана може да изтеглите от тук.

Образец оферта може да изтеглите от тук.