Прехвърляне партида

Прехвърляне партида на името на друго физическо или юридическо лице.
Подайте необходимите документи по образеца в някоя от нашите каси :
- Каса кв."Б. Българанов“ /Стоматологичен пункт/;
- кв. "Тракия" бул.”Симеон Велики”№37;
- Ул. ”Правда”№1;
- Сити център /под ескалатора/;
- Централно управление - пл. "Войн" №1.


Ние ще извършим проверка и ще дадем предписание при необходимост.

МОЛЯ, ИЗТЕГЛЕТЕ ОБРАЗЕЦА ОТ ТУК