Съобщение

Във връзка с непредвидени обстоятелства, реконструкцията на водопровод от водоснабдителната система на с.Ивански общ.Шумен не може да приключи в предвидения срок, поради което до завършване на строителните работи, водоснабдяване за с.Ивански ще има всеки ден от 17,00 часа до 21,00 часа. За периода с прекъснато водоснабдяване са осигурени 2 бр. водоноски, разположени на: пл."Цар Борис" /район Автогара/ и пл."Иван Кръстев Ивански" /район бивше ОСО/.