Съобщение

Във връзка с непредвидени обективни обстоятелства, времето за извършване на реконструкцията на водопровод от водоснабдителната система на с.Ивански общ.Шумен се удължи, поради което водоснабдяването за с.Ивански ще бъде възстановено след 18,00 часа на 08.06.2019г. За периода с прекъснато водоснабдяване са осигурени 2 бр. водоноски, разположени на: пл."Цар Борис" /район Автогара/ и пл."Иван Кръстев Ивански" /район бивше ОСО/.