Съобщение

Община Шумен

Във връзка с извършване на реконструкция на водопровод от водоснабдителната система на с.Ивански общ.Шумен, ще бъде прекъснато водоснабдяването за с.Ивански по следния график: на 03.06.2019г. от 22,00 часа до 07,00 часа на 04.06.2019г.; от 13,00 часа на 04.06.2019г. до 07,00 часа на 05.06.2019г.; от 13,00часа на 05.06.2019г. до 19,00 часа на 06.06.2019г. За периода с прекъснато водоснабдяване са осигурени 2 бр. водоноски, разположени на: пл."Цар Борис" /район Автогара/ и пл."Иван Кръстев Ивански" /район бивше ОСО/.