05-2019/26.03.2019 - Обява за "Възстановяване на прокопани улични и тротоарни настилки, след отстранени В и К - аварии" в три обособени позиции

05-2019/26.03.2019 - Обява за "Възстановяване на прокопани улични и тротоарни настилки, след отстранени В и К - аварии" в три обособени позиции

Обява ( 26.03.2019 г. / 15:03 ч. ) може да намерите тук

Техническа спецификация ( 26.03.2019 г. / 15:03 ч. ) може да намерите тук

Документация ( 26.03.2019 г. / 15:03 ч. ) може да намерите тук

Проект на договор ( 26.03.2019 г. / 15:03 ч. ) може да намерите тук

Образци ( 26.03.2019 г. / 15:03 ч. ) може да намерите тук

Удължаване на срока на осн. чл.188, ал. 2 от ЗОП (05.04.2019 г. / 17:00 ч.) може да намерите тук

Съобщение за прекратяване (09.04.2019 г. / 15:35 ч.) може да намерите тук