04-2019/01.03.2019 г. Покана на осн. чл. 191, ал. 2 от ЗОП с предмет: „Изготвяне на обосновка за водовземане и проекти за СОЗ на три водоизточника: каптаж Ореха от ВС Средня, каптаж - 3 от ВС Добри Войников, каптаж-2 Черенча от ВС Средня”

04-2019/01.03.2019 г. Покана на осн. чл. 191, ал. 2 от ЗОП с предмет: „Изготвяне на обосновка за водовземане и проекти за СОЗ на три водоизточника: каптаж Ореха от ВС Средня, каптаж - 3 от ВС Добри Войников, каптаж-2 Черенча от ВС Средня”

Покана до "Аквавео България" ЕООД (01.03.2019 г. / 17:05 ч.) може да изтеглите от тук

Проект на договор (01.03.2019 г. / 17:05 ч.) може да изтеглите от тук

Образци (01.03.2019 г. / 17:05 ч.) може да изтеглите от тук

Протокол (15.03.2019 г. / 16:35 ч.) може да изтеглите от тук

Договор (18.04.2019 г. / 11:35 ч.) може да изтеглите от тук