ПС-03/28.02.2019г.: „Отпечатване, управление и доставка на ваучери за храна по Наредба №7/09.07.2003 г. за служителите на „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ- ШУМЕН” ООД”

ПС-03/28.02.2019г.: „Отпечатване, управление и доставка на ваучери за храна  по  Наредба №7/09.07.2003 г. за служителите на „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ- ШУМЕН” ООД”

Решение (28.02.2019 г. / 11:39 ч.) може да изтеглите от тук

Обявление (28.02.2019 г. / 11:39 ч.) може да изтеглите от тук

Техническа спецификация (28.02.2019 г. / 11:39 ч.) може да изтеглите от тук

Методика за оценка (28.02.2019 г. / 11:39 ч.) може да изтеглите от тук

Условия за участие (28.02.2019 г. / 11:39 ч.) може да изтеглите от тук

Проект на договор (28.02.2019 г. / 11:39 ч.) може да изтеглите от тук

Образци (28.02.2019 г. / 11:39 ч.) може да изтеглите от тук

Протокол (23.05.2019 г. / 11:05 ч.)  може да изтеглите от тук

Решение (23.05.2019 г. / 11:05 ч.)  може да изтеглите от тук

Обявление за невъзлагане на обществена поръчка (06.06.2019 г. / 17:14 ч.) може да изтеглите от тук