Населени места на режим на водоснабдяване

Община Шумен

във връзка с нарушено водоснабдяване във високите части на с.Салманово, е въведен режим на водоподаване в:

с.Салманово - от 05.12.2018г. - без водоподаване от 21,00 часа до 05,00часа.

Община Смядово

във връзка с нарушено водоснабдяване във високите части на с.Черни връх и недостатъчен дебит на водоизточниците, е въведен режим на водоподаване в:

с.Черни връх - от 01.02.2019г. - водоподаване в населеното место през 24 часа.

Община Нови пазар

във връзка с нарушено водоснабдяване във високите части на с.Избул, е въведен режим на водоподаване в:

с.Избул - от 29.05.2019г. - без водоподаване от 23,30 часа до 05,00 часа през ден.