Населени места на режим на водоснабдяване

Населени места на режим на водоснабдяване:

Въведено е режимно водоподаване, в населени места от водоснабдителни системи, с цел равномерно водоразпределяне на наличните обеми.

Община Шумен

с.Мадара - от 15.07.2017г. до 04.09.2017г. -

една зона - водоподаване от 5,00 часа до 0,00 часа

с.Друмево - от 07.08.2017г. до 08.09.2017г. -

две зони - водоподаване за всяка зона през 24 часа

с.Салманово - от 29.11.2017г. до 05.04.2018г.

една зона - водоподаване от 5,30 часа до 21,00 часа

Община Каолиново

с.Наум - от 16.08.2017г. до 04.09.2017г. -

две зони - водоподаване само за висока зона от 21,30 часа до 5,30 часа, от 5,30 часа до 21,30 часа - водоподаване за цялото населено место

Община Нови пазар

с.Избул - от 20.08.2017г. до 10.09.2017г. -

една зона - водоподаване през 24 часа

Община Смядово

с.Риш - от 20.08.2017г. до 26.09.2017г. - две зони - водоподаване през 48 часа

с.Александрово - от 23.08.2017г. до 06.11.2017г. - една зона - водоподаване през 48 часа

Община Върбица

гр.Върбица - от 18.10.2017г. до 25.10.2017г.

една зона - водоподаване от 8,00 часа до 12,00 часа на следващия ден - през 20 часа