Населени места на режим на водоснабдяване

Община Шумен

във връзка с нарушено водоснабдяване във високите части на с.Мадара и извършване на мероприятия по локализиране на скрити течове, се въвежда режимно водоподаване в:

с.Мадара - от 14.08. до 21.08.2018г.  - без водоподаване от 23,00часа до 06,00часа.

във връзка с увеличаване на консумацията и недостатъчен дебит на водоизточниците, е въведен режим на водоподаване в:

с.Черенча - от 02.08.2018г. до 10.10.2018г. -  водоподаване за висока зона - на четна дата, за ниска зона - на нечетна дата.

във връзка с нарушено водоснабдяване във високите части на с.Салманово, е въведен режим на водоподаване в:

с.Салманово - от 05.12.2018г. - без водоподаване от 21,00 часа до 05,00часа.

Община Смядово

във връзка с увеличаване на консумацията и недостатъчен дебит на водоизточниците, е въведен режим на водоподаване в:

с.Риш - от 24.08.2018г. до 15.10.2018г. - две зони - водоподаване във всяка зона през 48 часа.

Община Върбица

във връзка с увеличаване на консумацията и недостатъчен дебит на водоизточниците, е въведен режим на водоподаване в:

гр.Върбица - от 20.08.2018г. - една зона - водоподаване през 24 часа