Съобщение

Съобщение

Поради отстраняване на аварии по довеждащ водопровод от язовир „Тича” за гр. Шумен и гр. В. Преслав  на 22.01.2019 г.,  започва поетапно спиране на водоподаването за потребителите на гр.Шумен, кв.Дивдядово, гр. Велики Преслав и селата Дибич, Белокопитово и П.Волов от Община Шумен.
От 05.00 часа на 22.01.2019 г. водоподаването поетапно ще  бъде преустановявано, като най-рано ще бъде преустановено във високите части на гр. Шумен.
За потребителите на гр.В. Преслав водоподаването ще бъде прекъснато от 09.00 часа на 22.01.2019 г.
Възстановяването на водоподаването в засегнатите населени места ще започне от 22.00 часа на 22.01.2019 год.

Анкета

Кога желаете да бъдат отчитани водомерите Ви?