05-2018/17.08.2018 г. Обява за "Подготовка на документации за възлагане на обществени поръчки по реда на Закона за обществените поръчки по проект "Регионален инвестиционен ВиК проект за обособената територия на ВиК Шумен ООД"

Обява за „Подготовка на документации за възлагане на обществени поръчки по реда на Закона за обществените поръчки по проект „Регионален инвестиционен ВиК проект за обособената територия на ВиК Шумен ООД“

Обява (17.08.2018 г./ 16:53 ч.) можете да изтеглите тук

Указания за подготовка на офертата (17.08.2018 г./ 16:53 ч.) можете да изтеглите тук

Техническа спецификация (17.08.2018 г./ 16:53 ч.) можете да изтеглите тук

Проект на договор (17.08.2018 г./ 16:53 ч.) можете да изтеглите тук

Указания за подготовка на образците (17.08.2018 г./ 16:53 ч.) можете да изтеглите тук

Образци на документи (17.08.2018 г./ 16:53 ч.) можете да изтеглите тук

Протокол №1 (12.09.2018 г./14:01 ч.) можете да изтеглите от тук

Договор (24.10.2018г.;11:05ч.) можете да изтеглите от тук

Анкета

Кога желаете да бъдат отчитани водомерите Ви?