Съобщение

Община Шумен

Във връзка с прекъсване на ел.захранването по вина на Енерго-про на основни помпени станции от водоснабдителната система:

- на  28.12.2017г. от 23:00 часа ще бъде нарушено  водоподаването в гр.Шумен за висока и най-висока зона, а именно: в района на кв. Б.Българанов, района на МБАЛ, района западно от пл.”Оборище”, вилна зона в местност „Под манастира”; възможно е нарушено водоподаване в района на кв.Еверест.

Анкета

Кога желаете да бъдат отчитани водомерите Ви?