ОП-01-2016 „Доставка на регулираща, спирателна и присъединителна арматура за нуждите на „В и К - Шумен” ООД гр. Шумен”

ОП-01-2016 „Доставка на регулираща, спирателна и присъединителна арматура за нуждите на  „В и К - Шумен” ООД гр. Шумен”

Документация може да изтеглите тук.

Образци може да изтеглите тук.

Техническо предложение може да изтеглите от тук.

Ценово предложение може да изтеглите от тук.

Проект на договор може да изтеглите от тук.

Решение за промяна от 09.02.2016 г. може да изтеглите  тук.

Документация от 09.02.2016 г. може да изтеглите  тук.

Протокол №1 може да изтеглите  тук.

Съобщение за отваряне на ценови оферти по чл.69а ал.3 от ЗОП тук.

Протокол №2 може да изтеглите  тук.

Протокол №3 може да изтеглите  тук.

Решение може да изтеглите  тук.

Решение АОП може да изтеглите  тук.

Договор по обособена позиция No.1 може да изтеглите  тук.

Договор по обособена позиция No.2 може да изтеглите  тук.

Договор по обособена позиция No.3 може да изтеглите  тук.

Договор по обособена позиция No.5 може да изтеглите  тук.

Заповед за контрол може да изтеглите  тук.

Информация за върнати гаранции може да изтеглите  тук.

Обявление за приключване на договор по ОП № 2 (25.07.2018 г./13:54 ч.) може да изтеглите  тук.

Обявление за приключване на договор по ОП № 3 (25.07.2018 г./13:54 ч.) може да изтеглите  тук.

Обявление за приключване на договор по ОП № 5 (27.08.2018 г./16:54 ч.) може да изтеглите  тук.

Обявление за приключване на договор по ОП № 1 (12.10.2018 г./15:16 ч.) може да изтеглите  тук.

 

Анкета

Кога желаете да бъдат отчитани водомерите Ви?