„Доставка на водомери за питейна вода, водомерни шахти с монтирани водомери за питейна вода, радио модули за дистанционно отчитане, магнитно – индуктивни разходомери и електронни ултразвукови водомери за питейна вода за нуждите на „В и К - Шумен” ООД

Открита процедура по ЗОП: „Доставка на водомери за питейна вода, водомерни шахти с монтирани водомери за питейна вода, радио модули за дистанционно отчитане, магнитно – индуктивни разходомери и електронни ултразвукови водомери за питейна вода за нуждите на  „В и К - Шумен” ООД гр. Шумен” в три обособени позиции: - публикувана на 15.10.2015 г.

Обособена позиция № 1: „Доставка на водомери за питейна вода, водомерни шахти с монтирани водомери за питейна вода и радио модули за дистанционно отчитане за нуждите на  „В и К - Шумен” ООД гр. Шумен”

Обособена позиция № 2: „Доставка на магнитно–индуктивни разходомери за питейна вода за нуждите на  „В и К - Шумен” ООД гр. Шумен”

Обособена позиция № 3:  „Доставка на електронни ултразвукови водомери  за питейна вода за нуждите на  „В и К - Шумен” ООД гр. Шумен”

Документация може да изтеглите от тук.

Образци може да изтеглите от тук.

Проект на Договор 1 може да изтеглите от тук.

Проект на Договор 2 може да изтеглите от тук.

Проект на Договор 3 може да изтеглите от тук.

Отговор на запитване тук.

Протокол №1 тук.

Съобщение за отваряне на ценови оферти по чл.69а ал.3 от ЗОП тук.
Протокол №2 тук.
Протокол №3 тук.
Решение тук.
Информация за върнати гаранции за участие може да изтеглите тук.
Договор №1 - обособена позиция №1 може да изтеглите тук.
Договор №2 - обособена позиция №2 може да изтеглите тук.
Договор №3 - обособена позиция №3 може да изтеглите тук.
Заповед контрол  може да изтеглите тук.
Обявление за приключване на договор ОП № 2 (22.01.2018г./12:48 ч.) може да изтеглите тук.
Обявление за приключване на договор ОП № 1 (10.04.2018г./16:10 ч.) може да изтеглите тук.
Обявление за приключване на договор ОП № 3 (11.04.2018г./14:17 ч.) може да изтеглите тук.

Анкета

Кога желаете да бъдат отчитани водомерите Ви?