Публична покана за " Доставка на трошен камък за обратно засипване на изкопи от аварии по пътни настилки" - неактивна

Публична покана за " Доставка на трошен камък за обратно засипване на изкопи от аварии по пътни настилки" - неактивна

Покана може да изтеглите от тук.

Документацията може да изтеглите от тук.

Приложения (образци) може да изтеглите от тук.

 

Анкета

Кога желаете да бъдат отчитани водомерите Ви?