Населени места на режим на водоснабдяване

Община Шумен

във връзка с нарушено водоснабдяване във високите части на с.Салманово, е въведен режим на водоподаване в:

с.Салманово - от 05.12.2018г. - без водоподаване от 21,00 часа до 05,00часа.

във връзка с нарушено водоснабдяване във високите части на с.Мадара, е въведен режим на водоподаване в:

с.Мадара - от 08.07.2019г. до 11.07.2019г. - без водоподаване от 23,00 часа до 06,00 часа в района западно от жп линия.

Община Смядово

във връзка с нарушено водоснабдяване във високите части на с.Черни връх и недостатъчен дебит на водоизточниците, е въведен режим на водоподаване в:

с.Черни връх - от 01.02.2019г. - водоподаване в населеното место през 24 часа.

Община Нови пазар

във връзка с нарушено водоснабдяване във високите части на с.Избул, е въведен режим на водоподаване в:

с.Избул - от 29.05.2019г. до 10.06.2019г.  - без водоподаване от 23,30 часа до 05,00 часа през ден.

Община Никола Козлево

във връзка с нарушено водоснабдяване във високите части на ниска зона на с.Църквица и недостатъчен дебит на водоизточника за зоната, е въведен режим на водоподаване в:

с.Църквица - от 13.06.2019г. - ниска зона - водоподаване в горна част - на четна дата, а в долна част - на нечетна дата.Анкета

Кога желаете да бъдат отчитани водомерите Ви?