Съобщение относно нови абонатни номера

Във връзка с изпълнение на дадено предписание от ДКЕВР по Протокол №177 от 25.11.2013 г., "Водоснабдяване и канализация - Шумен" ООД премина към нова организация относно издаването на фактурите на физически лица - за един имот се издава една фактура, която обединява всички водомери в имота.

Ако при плащане по съществуващия до сега партиден номер няма информация е необходимо да се направи справка: по ЕГН, по някой от съществуващите партидни номера или по име и адрес, на обслужващите каси.

За справка може да се обърнете и към инкасатора обслужващ района Ви.

 

Информация (актуализирана) относно МВЕЦ "МОСТА"

Информация (актуализирана-20.01.2014 г.) относно МВЕЦ "МОСТА"

 1. Решение на КЗК - тук.
 2. Решение за за водовземане 2005 г. - тук.
 3. Решение за продължаване на водовземането - тук.
 4. Покана за сесия - тук.
 5. Доклад ГЕРБ - тук.
 6. Становище ГЕРБ - тук.
 7. Баланс язовир "Тича" - тук.
 8. Становище инж. К.Петков - тук.
 9. Коментар на КЗК - тук.
 10. Резюме инж. К.Петков - тук.
 11. Заключение становища - тук.
 12. Решение за отнемане на разрешително - тук.
 13. Решение за водовземане 2010 г. - тук.
 14. Отговор от МОСВ - тук.
 15. Писмо ВиК относно ВЕЦ МОСТА - тук.
 16. Отговор МОСВ радио Шумен - тук.

Информация относно МВЕЦ "МОСТА"

Информация относно МВЕЦ "МОСТА"

 1. Решение на КЗК - тук.
 2. Решение за за водовземане 2005 г. - тук.
 3. Решение за продължаване на водовземането - тук.
 4. Покана за сесия - тук.
 5. Доклад ГЕРБ - тук.
 6. Становище ГЕРБ - тук.
 7. Баланс язовир "Тича" - тук.
 8. Становище инж. К.Петков - тук.
 9. Коментар на КЗК - тук.
 10. Резюме инж. К.Петков - тук.
 11. Заключение становища - тук.
 12. Решение за отнемане на разрешително - тук.
 13. Решение за водовземане 2010 г. - тук.

 

Съобщение относно безкасови плащания

Съобщение относно безкасови плащания

От 01.11.2013 г. "ВиК - Шумен" ООД уведомява своите абонати, че могат да заплащат текущите си задължения през Интернет за всяко населено място от Шуменска област.

Анкета

Кога желаете да бъдат отчитани водомерите Ви?