Съобщение

Община Велики Преслав

Във връзка с авария на уличен водопровод в с.Златар по главен път Търговище-Велики Преслав-Смядово, водоподаването в ниска зона на с.Златар – в района на аварията, ще бъде преустановено в часовете от 21,00 часа до 6,00 часа до отстраняване на аварията.

 

Съобщение

Община Шумен

След отстраняване на възникнала авария по довеждащ водопровод от Водоснабдителна система „Друмево-Вехтово” в участъка от шахтов кладенец до Помпена станция „Вехтово – ІІ-ри подем”, водоподаването за с.Вехтово и Помпена станция „Друмево- ІІІ-ти подем е възстановено на 18.09.2017г. При възстановяване на водоподаването в участъка от Помпена станция „Друмево – ІІІ-ти подем” до напорен резервоар за с.Друмево е възникнала авария, поради което не е възстановено водоподаването за с.Друмево. Днес 19.09.2017г., аварийна група извършва локализиране на аварията в участък от около 4км, част от който преминава през горски терен. След локализирането, аварията ще бъде отстранена и водоснабдяването за с.Друмево – възстановено.

 

Съобщение

Община Нови пазар

Във връзка с възникнала авария на помпен агрегат на водоизточник от водоснабдителната система на гр.Нови пазар, днес 19.09.2017г. до 17,00 часа ще е нарушено водоподаването за високите части в гр.Нови пазар.

 

Съобщение

Община Шумен

Във връзка с възникнала авария на водопровод от водопроводната мрежа на гр.Шумен, днес 17.09.2017г. от 5,30 часа е прекъснато водоподаването в част от кв.Тракия - района южно от ул.Родопи. Авариен екип работи по отстраняване на аварията.

Анкета

Кога желаете да бъдат отчитани водомерите Ви?