Съобщение

Община Нови пазар

Във връзка с възникнала авария на помпен агрегат на водоизточник от водоснабдителната система на гр.Нови пазар, днес 19.09.2017г. до 17,00 часа ще е нарушено водоподаването за високите части в гр.Нови пазар.

 

Съобщение

Община Шумен

Във връзка с възникнала авария на водопровод от водопроводната мрежа на гр.Шумен, днес 17.09.2017г. от 5,30 часа е прекъснато водоподаването в част от кв.Тракия - района южно от ул.Родопи. Авариен екип работи по отстраняване на аварията.

Съобщение

Община Нови пазар

Във връзка с възникнала авария на напорен водопровод от помпена станция "Парка" до напорен резервоар за гр. Нови пазар, днес 15.09.2017 г. до 17:00 часа е прекъснато водоподаването за гр. Нови пазар.

Съобщение

Община Нови пазар

Във връзка с възникнала авария на напорен водопровод от помпена станция „Парка” до напорен резервоар за гр.Нови пазар, днес 15.09.2017г. до 17,00 часа е прекъснато водоподаването за гр.Нови пазар.

 

Анкета

Кога желаете да бъдат отчитани водомерите Ви?