Съобщение

Община Шумен

Във връзка с извършване на аварийно-възстановителни работи по възникнала авария  на водопровод от водопроводната мрежа на гр.Шумен, днес 17.02.2017 г. от 12,00 часа до 15,00 часа е спряно водоподаването в района на кв. "Гривица", района около МБАЛ и бившата Военна боница.

ВиК Шумен се извинява на своите абонати за причиненото неудобство.

Конкурс детска рисунка 2018

О Б Я В А

“Водоснабдяване и канализация - Шумен” ООД  гр. Шумен обявява конкурс на тема:

“ ВОДАТА – ИЗВОР НА ЖИВОТ “

в областта на изобразителното изкуство

Конкурсът, посветен на Международния ден на водата 22 март цели да бъде предизвикана загриженост у младите хора за състоянието на водата и нейното опазване и разумно използване. Темата дава възможност да се отрази личното отношение към:

- растителност и животински свят, населяващ водата

- взаимоотношения човек - вода

В конкурса могат да участват деца на възраст до 18 год.

Всеки участник може да предаде неограничен брой рисунки с размери 35/50 см, без оформление /паспарту/ и рамки.

Участниците от първа и втора възрастова група могат да представят рисунки с размер А 4.

Ще бъдат приемани и рисунки в нетрадиционни форми – компютърна техника. Същите могат да бъдат представени в удобен за това формат.

На гърба на рисунката трябва бъдат изписани четливо с молив трите имена на участника, години, адрес, телефон.

Журирането ще стане по предварително предложен регламент от художници - специалисти.

Конкурсът ще се отчете на 22.03.2018 год. от 15 часа в Художествена галерия “Елена Карамихайлова” гр. Шумен

Конкурсът включва следните пет възрастови групи :

До 6 год.; от 7 до 9 год.; от 10 до 11 год. от 12 до 15 год. ; от 16 до 18 год.

Ще бъдат раздадени награди по възрастови групи, както следва:

За Първа и Втора възрастови групи, включваща деца до 9 години – предметни награди.

За Трета, Четвърта и Пета възрастови групи парични награди:

За първа награда - 60 лв.

За втора награда - 50 лв.

За трета награда - 40 лв.

Ще бъдат връчени и поощрителни награди.

Всички автори на наградените детски рисунки от конкурса „ ВОДАТА – ИЗВОР НА ЖИВОТ” с участието си декларират съгласие творбите им да останат за съхранение във „В и К – Шумен” ООД гр.Шумен. Организаторите запазват право да ги използват за организиране на изложби, да ги популяризират в печата и електронните медии.

Организаторите си запазват правата да фотографират, филмират, записват и разпространяват наградените творби на участниците, без да заплащат права и обезщетения за това.

С изпращането на творбите ръководителите /настойниците/ на децата и техните преподаватели се съгласяват с условията за участие и начина на провеждане на конкурса.

Рисунките трябва да се предадат най-късно до 16.00 часа на 15.03.2018 год. на адрес – гр. Шумен, пл Войн № 1 /над Летен театър/ - “Водоснабдяване и канализация” ООД.

Ненаградените рисунки могат да бъдат получени обратно в срок до един месец след обявяване на резултатите от конкурса, в сградата на “Водоснабдяване и канализация” ООД гр.Шумен.

Справки и допълнителна информация тел: 054 800 666 и 054 800 664

 

Съобщение

Община Шумен

Във връзка с възникнала авария на довеждащия водопровод от помпена станция до напорен водоем на с.Ивански и извършване на аварийно-възстановителни работи, днес 12.02.2018г. от 08,00 часа до 18,00 часа е спряно водоподаването в с.Ивански.

 

Съобщение

Община Велики Преслав

Във връзка с извършване на реконструкция по водопроводната мрежа на с.Хан Крум, утре 08.02.2018г. от 08,00 часа до 13,00 часа ще е спряно водоподаването в цялото населено място.

 

Анкета

Кога желаете да бъдат отчитани водомерите Ви?