Съобщение

Община Шумен

"В и К Шумен"-ООД уведомява потребителите от селата Ивански, Вехтово, Друмево и Кладенец, че вследствие намаляване на водните количества във водоизточниците и настъпила необходимост от пренастройка и регулиране на помпените агрегати в помпените станции поради промяна нивото на подаденото електричество от Енерго-про мрежи ще има нарушено водоподаване в посочените населени места.

Въвеждане в експлоатация на пречиствателните станции за отпадъчни води в гр.Велики Преслав и гр.Нови пазар.

„Водоснабдяване и канализация – Шумен” гр. Шумен, уведомява своите потребителите от гр.Велики Преслав, кв.Кирково и гр.Нови пазар, че след въвеждане в експлоатация на пречиствателните станции за отпадъчни води  в гр.Велики Преслав и гр. Нови пазар ще им се начислява услугата пречистване на отпадъчни води, одобрена с Решение Ц-12 от 26.04.2012 г. на ДКЕВР, както следва:
- за битови и приравнени към тях обществени
търговски и др. потребители 0.28 лв/куб.м
- за промишлени и др. стопански потребители:
степен на замърсяване 1 (БПК до 200) 0.43 лв/куб.м
степен на замърсяване 2 (БПК от 201 до 600) 0.83 лв/куб.м
степен на замърсяване 3 (БПК над 600) 1.14 лв/куб.м

Съобщение до притежатели на имоти във вилната зона на гр. Шумен

“Водоснабдяване и канализация Шумен” ООД уведомява своите потребители, които имат имоти във вилните зони на гр. Шумен, че считано от 01.05.2015 г. заплащането на сметки за ползваните от тях ВиК услуги може да се извършва:
- в брой във всички каси на ВиК;
- през интернет – чрез E-PAY и ТРАНСКАРТ;
- по банков път – чрез разплащателна сметка, като за това е необходимо, потребителя да направи заявка в обслужващата го банка.
За справки тел. 054  876 951

Съобщение относно актуална информация за показателите на водата за питейно-битови цели в гр. Шумен

Водата от централното водоснабдяване на гр. Шумен, гр. В.Преслав и селата Дибич, П.Волов и Белокопитово може да се ползва без ограничения.

Анкета

Кога желаете да бъдат отчитани водомерите Ви?