Съобщение

Община Шумен

Поради възникнала авария на водопровод на ул.Илчо войвода 24 , кв. Дивдядово, днес 27.01.2019 г. водоподаването ще бъде спряно до отстраняване на аварията.

Съобщение

„Водоснабдяване и канализация - Шумен” ООД, гр. Шумен, уведомява своите потребители, че считано от 01.01.2019 г. , във връзка със сключен договор с „Български пощи” ЕАД, заплащането на предоставените ВиК услуги по издадени фактури ще се извършва в съответните пощенските пунктове с работно време по населени места (виж "Плащане в брой")

Съобщение

Съобщение

Поради отстраняване на аварии по довеждащ водопровод от язовир „Тича” за гр. Шумен и гр. В. Преслав  на 22.01.2019 г.,  започва поетапно спиране на водоподаването за потребителите на гр.Шумен, кв.Дивдядово, гр. Велики Преслав и селата Дибич, Белокопитово и П.Волов от Община Шумен.
От 05.00 часа на 22.01.2019 г. водоподаването поетапно ще  бъде преустановявано, като най-рано ще бъде преустановено във високите части на гр. Шумен.
За потребителите на гр.В. Преслав водоподаването ще бъде прекъснато от 09.00 часа на 22.01.2019 г.
Възстановяването на водоподаването в засегнатите населени места ще започне от 22.00 часа на 22.01.2019 год.

Съобщение

Община Шумен

Във връзка с възникнала авария на водопровод  на ул. "Витоша" №9 от водопроводната мрежа на гр.Шумен, днес 13.01.2019г.  ще бъде спряно водоподаването на кв. "Боян Българанов" до 21:00 ч.


Анкета

Кога желаете да бъдат отчитани водомерите Ви?