Съобщение за свободни работни места

Съобщение за свободни работни места.


1.    Техник ВиК, отговорник аварийни бригади - Експлоатационен район Шумен.
Задължения:
−    Да съдейства и подпомага прекия си ръководител в административното и техническо управление, свързано с обхвата на дейността му;
−    Да организира и ръководи изпълнението на СМР във връзка с реконструкции и ремонти както планови така и аварийно възникнали по отношение поддържане В и К мрежите в обслужвания район;
−    Организира и контролира доставката на строителни материали, части, арматури, необходимите инструменти, оборудване и др. за изпълнение на СМР;
−    Контролира и/или създава нужната документация свързана с изпълнението на СМР, утвърдена като строителни книжа за дружеството;
Изисквания:
−    Образование – средно специално;
−    Компютърна грамотност;
−    Свидетелство за управление на МПС;
−    Управленски опит

2. Електромонтьор - Експлоатационен район Велики Преслав.
- Извършва профилактика, авариен и планов ремонт на ел.съоръжения, инсталации и помпено оборудване на територията на техническия район;
- Изграждане и преустройство на инсталации, ел.табла, съоръжения, машини и строителство и ремонт на сгради и помпени станции;
- Задачи поставени от районен енергетик, началник технически район, началник ЕМН, главен инженер и управителя на дружеството;
- Дава дежурства (на разположение на работодателя) по график изготвен от енергетика на района;
- Извършва превключвания между входящите захранвания С.Н., съгласно ПБЗРЕУЕТЦЕМ от 2005 г., с наряд или с нареждане;
- Извършва демонтаж, ремонт и монтаж на съоръжения, ел.уредби, електропроводи, ел.двигатели Н.Н. и С.Н.

3. Монтьор по ремонт на машини.
- Извършва профилактика, авариен и планов ремонт на помпено оборудване на територията на техническия район;
- Демонтаж, ремонт и монтаж на спирателни кранове, задвижки, възвратни клапи, помпи, ел.двигатели, съединители, съоръжения за хлориране;
- Почистване, гресиране, подмяна на лагери, изработване на нови детайли за смяна на износените такива;
- Задачи поставени от районен енергетик, началник технически район, началник ЕМН, главен инженер и управителят на дружеството;
- Дежурства по график (на разположение на работодателя).

4. Електромонтьор.
- Извършва профилактика, авариен и планов ремонт на ел.съоръжения, инсталации и помпено оборудване на територията на техническия район;
- Изграждане и преустройство на инсталации, ел.табла, съоръжения, машини и строителство и ремонт на сгради и помпени станции;
- Задачи поставени от районен енергетик, началник технически район, началник ЕМН, главен инженер и управителя на дружеството;
- Дава дежурства (на разположение на работодателя) по график изготвен от енергетика на района;
- Извършва превключвания между входящите захранвания С.Н., съгласно ПБЗРЕУЕТЦЕМ от 2005 г., с наряд или с нареждане;
- Извършва демонтаж, ремонт и монтаж на съоръжения, ел.уредби, електропроводи, ел.двигатели Н.Н. и С.Н.

Приемане на документи до 15.07.2019 г.
Телефон за контакт: 088 203 5529 - Н. Неделчев

 

Съобщение

Община Нови пазар

Във връзка с реализиране на програма на Община Нови пазар за извършване на реконструкция на водопровод от водопроводната мрежа на с.Избул общ.Нови пазар и извършване на превключване на новоизградения водопровод към мрежата, на 04.04.2019г. от 8,00 часа до 17,00 часа на 05.04.2019г. ще бъде прекъснато водоснабдяването за с.Избул общ.Нови пазар.

 

Съобщение

Община Шумен

Поради отстраняване на авария по довеждащия водопровод от язовир „Тича” за гр. Шумен, днес 30.03.2019 г. от 7,00 часа  до 24 часа ще бъде спряно водоподаването за потребителите на гр.Шумен, кв.Дивдядово, и селата Дибич, Белокопитово и П.Волов от Община Шумен. Спирането и възстановяване на водоподаването ще става поетапно.

Резултати от "Конкурс на тема - Водата извор на живот"

О Б Я В А

Конкурсът обявен от „ В и К – Шумен” ООД посветен на  Световния ден на водата 22 март за „ Рисунка, дигитална рисунка; Есе, стих или приказка; Поздравителна картичка с послание; Приложно изкуство пано, макет, авторска песен, текст, мелодия”, ще се отчете на  22.03.2019год. от 15.00 часа в Художествена галерия “Елена Карамихайлова” гр. Шумен. На спечелилите участници ще бъдат връчени награди по предварително обявения регламент.

Протокол от резултата за рисунка може да изтеглите от тук.

Протокол от резултата за песен може да изтеглите от тук.

Протокол от резултата за стих може да изтеглите от тук.

 

Анкета

Кога желаете да бъдат отчитани водомерите Ви?