Съобщение

Община Шумен

Във връзка с извършване на ремонтни работи на помпен агрегат в помпена станция „1300год. България”, от водоснабдителната мрежа на гр.Шумен, утре 09.01.2019г. от 13,00 часа до 17,00 часа е възможно да бъде нарушено водоподаването в гр.Шумен и кв.Дивдядово.

 

Съобщение

Община Шумен

Във връзка с възникнала авария на захранващо ел.табло в помпена станция от  водоснабдителната мрежа на гр.Шумен, днес 07.12.2018г.  от  14,30 часа  до 19,00 часа е спряно водоподаването във висока и най-висока зона на града, в т.ч. района на кв.Боян Българанов, района на МБАЛ, района западно от пл.”Оборище”, района южно от ул.”Вл.въстание” до кръстовището с бул.”Велики Преслав”.

 

Съобщение

Поради отпадане на ел. захранване на далекопровод високо напрежение на 28.11.2018г., захранващ помпени станции на територията на Община Хитрино и Община Венец е възможно нарушаване на водоподаването в следните населени места:

Община Хитрино: с. Хитрино, с. Каменяк, с. Тимарево, с. Тервел, с. Студеница, с. Трем, с. Висока поляна, с. Байково, с. Добри Войников.

Община Венец: с. Черна, с. Деница, с. Боян, с. Капитан Петко.

Поради отпадане на ел. захранване на далекопровод високо напрежение на 28.11.2018г., захранващ водоизточници и помпени станции на територията на Община Каспичан е възможно нарушаване на водоподаването в следните населени места:

Община Шумен: с. Мадара.

Община Каспичан: гр. Каспичан, с. Кюлевча.

 

Съобщение

Община Нови пазар

„В и К–Шумен” ООД гр.Шумен уведомява всички свои абонати живущи в село Кюлевча, че поради извършване на строително – монтажни работи за подмяна на част от напорен водопровод за село Кюлевча ще бъде временно нарушено водоснабдяването на село Кюлевча. 
Строително монтажните работи ще започнат от 9.00 часа на 20.11.2018 год. и ще продължат до   23.11.2018 год.

Анкета

Кога желаете да бъдат отчитани водомерите Ви?