Съобщение

Община Шумен

Във връзка с възникнала авария на захранващо ел.табло в помпена станция от  водоснабдителната мрежа на гр.Шумен, днес 07.12.2018г.  от  14,30 часа  до 19,00 часа е спряно водоподаването във висока и най-висока зона на града, в т.ч. района на кв.Боян Българанов, района на МБАЛ, района западно от пл.”Оборище”, района южно от ул.”Вл.въстание” до кръстовището с бул.”Велики Преслав”.

 

Съобщение

Поради отпадане на ел. захранване на далекопровод високо напрежение на 28.11.2018г., захранващ помпени станции на територията на Община Хитрино и Община Венец е възможно нарушаване на водоподаването в следните населени места:

Община Хитрино: с. Хитрино, с. Каменяк, с. Тимарево, с. Тервел, с. Студеница, с. Трем, с. Висока поляна, с. Байково, с. Добри Войников.

Община Венец: с. Черна, с. Деница, с. Боян, с. Капитан Петко.

Поради отпадане на ел. захранване на далекопровод високо напрежение на 28.11.2018г., захранващ водоизточници и помпени станции на територията на Община Каспичан е възможно нарушаване на водоподаването в следните населени места:

Община Шумен: с. Мадара.

Община Каспичан: гр. Каспичан, с. Кюлевча.

 

Съобщение

Община Нови пазар

„В и К–Шумен” ООД гр.Шумен уведомява всички свои абонати живущи в село Кюлевча, че поради извършване на строително – монтажни работи за подмяна на част от напорен водопровод за село Кюлевча ще бъде временно нарушено водоснабдяването на село Кюлевча. 
Строително монтажните работи ще започнат от 9.00 часа на 20.11.2018 год. и ще продължат до   23.11.2018 год.

Съобщение

Община Нови пазар

"В и К–Шумен" ООД гр.Шумен уведомява всички свои абонати живущи в град Нови пазар, че поради отстраняване на авария на уличен водопровод от  водопроводната мрежа на град Нови пазар,захранващ фирма „РИОФИКС”, временно  ще бъде преустановено водоподаването в района на улица  "Цар Oсвободител", в участъка от входа за гр. Нови пазар / бензиностанция  "Петрол"/ до "Ново стъкло" ЕАД / Промишлената зона на гр. Нови пазар/.
Спиране на водоподаването ще бъде в рамките на  6 часа на 13.11.2018 г.  считано от 8.00 часа сутринта.

Анкета

Кога желаете да бъдат отчитани водомерите Ви?