На вниманието на обществени абонати - юридически лица.

"ВиК-Шумен" ООД гр. Шумен уведомява своите обществени абонати - юридически лица, че считано от 07.05.2013 год. същите ще могат да заплащат фактурираните водоснабдителни и канализационни услуги на електронните каси на дружеството, както и на касите обслужвани от ТП "Български пощи" гр.Шумен. За целта е необходимо в договора за доставка на ВиК услуги да е заявен начин на плащане - В БРОЙ. В касите на "ВиК-Шумен"ООД ще бъдете обслужени с внимание и коректност.

Промени в Наредба №4

„ВиК - Шумен” - ООД уведомява своите абонати за настъпилите изменения в Наредба 4 за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационни системи. Промените са обнародвани в бр. 63 от 17.08. 2012 год. на Държавен вестник и влизат в сила от същия ден.

Новата редакция на Наредбата е поместена на сайта на дружеството -
www.vik-shumen.net - нормативна база, заедно с Ценоразпис на услугите, свързани с подмяна, монтаж и демонтаж на водомери на водопроводни отклонения, собственост на абонатите и на индивидуални водомери в етажна собственост.

Повече информация можете да получите от Вашия инкасатор или  в касите на дружеството за заплащане на сметки, както и от служителите на водомерното  стопанство към „ВиК - Шумен” ООД.

Промени в Наредба №4

„ВиК - Шумен” - ООД уведомява своите абонати за настъпилите изменения в Наредба 4 за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационни системи. Промените са обнародвани в бр. 63 от 17.08. 2012 год. на Държавен вестник и влизат в сила от същия ден.

Новата редакция на Наредбата е поместена на сайта на дружеството -
www.vik-shumen.net - нормативна база, заедно с Ценоразпис на услугите, свързани с подмяна, монтаж и демонтаж на водомери на водопроводни отклонения, собственост на абонатите и на индивидуални водомери в етажна собственост.

Повече информация можете да получите от Вашия инкасатор или  в касите на дружеството за заплащане на сметки, както и от служителите на водомерното  стопанство към „ВиК - Шумен” ООД.

Ако не намирате отговор на Ваш въпрос, моля използвайте формата за контакт с дружеството!
45
Следваща
Край

Анкета

Кога желаете да бъдат отчитани водомерите Ви?