Съобщение проверка на сметка

Съобщение

При проверка на сметка през сайта на "ВиК - Шумен" ООД, в полето "Сума нова фактура" се включва сумата от новата фактура + сумата от предходната неплатена фактура.

Извиняваме се за причиненото неудобство.

Справка за дължими суми за ползвани ВиК услуги може да получите на тел. 054 87 69 51.

Становище на "ВиК-Шумен" ООД относно повишаване мътността на водата от язовир "Тича"

Становище на "ВиК-Шумен" ООД относно повишаване мътността на водата подавана от язовир "Тича" за питейно битово водоснабдяване - тук.

Общи условия одобрени от ДКЕВР с решение № ОУ-09 от 11.08.2014 г

Общи условия за предоставяне на ВиК услуги на потребителите от ВиК оператор "Водоснабдяване и канализация - Шумен" ООД гр. Шумен, одобрени от ДКЕВР с решение № ОУ-09 от 11.08.2014 г. – точка 48, може да прочетете тук.

Общите условия са публикувани във в-к "Новинар" на 21.08.2014 г. и в-к "Топ новини" на 26.08.2014 г.

Същите влизат в сила в едномесечен  срок след публикуването им във в-к "Топ новини".

Съобщение относно нови абонатни номера

Във връзка с изпълнение на дадено предписание от ДКЕВР по Протокол №177 от 25.11.2013 г., "Водоснабдяване и канализация - Шумен" ООД премина към нова организация относно издаването на фактурите на физически лица - за един имот се издава една фактура, която обединява всички водомери в имота.

Ако при плащане по съществуващия до сега партиден номер няма информация е необходимо да се направи справка: по ЕГН, по някой от съществуващите партидни номера или по име и адрес, на обслужващите каси.

За справка може да се обърнете и към инкасатора обслужващ района Ви.

 

Анкета

Кога желаете да бъдат отчитани водомерите Ви?