Съобщение

Община Нови пазар

Във връзка с извършване на авариен ремонт на дълбок сондаж в с.Памукчи на 28.08.2017 г. ще бъде преустановено водоподаването за потребителите от с.Памукич, а потребителите от с.Стоян Михайловски ще бъдат с нарушено водоподаване.
Предвижда се водоподаването да бъде възстановено до 20.00 ч. на 28.08.2017 г.

Месечен регистър на аварии

Месечен регистър на аварии тук.

Съобщение

Общ. Шумен

Във връзка с отстраняване на възникнал теч по водопроводната мрежа на гр.Шумен, днес 15.08.2017г. от 09,30 часа до 13,00 часа ще е спряно водоподаването в района на ул.”Витоша”, ул.”Средна гора”, ул.”Стара планина” и ул.”Ген.Радецки” в гр.Шумен.

 

Съобщение

Общ. Шумен

Във връзка с възникнала авария в електропреносната мрежа на Енерго-про и прекъснато ел.захранване на помпени станции от водоснабдителната мрежа на гр.Шумен, днес 11.08.2017г. след 19,00 часа е възможно нарушено водоснабдяване във висока и най-висока зона на града.

Анкета

Кога желаете да бъдат отчитани водомерите Ви?