subscription

Съобщение относно актуална информация за показателите на водата за питейно-битови цели в гр. Шумен

 

Актуална информация за показателите на водата за питейно-битови цели в гр. Шумен

Показатели Максимална стойност
по Наредба №9
Резултати от изпитването
1 Мътност FAU приемлива без колебания
приемлива
2 Остатъчен хлор mg/l 0.3 - 0.4 0.3
3 Активна реакция pH 6.5 - 9.5 7.1
4 Амониев йон mg/l до 0.5 <0.05
5 Нитрити mg/l до 0.5 <0.02
6 Електропроводимост μS/cm-1 до 2000

386

Пробите питейна вода отговаря на нормативните изисквания по микробиологични показатели.

Препоръчва се водата от централното водоснабдяване на гр. Шумен, гр. В.Преслав и селата Дибич, П.Волов и Белокопитово да не се използва за питейни цели.

 

Съобщение

Община Шумен

Поради внезапно възникнала авария по вътрешната водопроводна мрежа на гр.Шумен днес 22.04.2015 год. ще бъде прекъснато водоподаването по бул."Ришки проход" в участъка от "МЕГГЛЕ България"- ЕООД до УСМ от 17,00 часа до отстраняване на аварията.

Съобщение

Община Шумен

Поради възникнала авария по вътрешната водопроводна мрежа на гр.Шумен днес 16.04.2015 год. ще бъде прекъснато водоподаването в кв."Б.Българанов" и района на МБАЛ в часовете от 10,30 до 13,00 часа.

Съобщение - актуализирано в 16:50 ч.

Община Шумен

Поради внезапно възникнала авария по вътрешната водопроводна мрежа на гр.Шумен днес 15.04.2015 год. ще бъде нарушено водоподаването в града от 12,30 до 20,30 часа.

Начало
Предишна
1

Анкета

Кога желаете да бъдат отчитани водомерите Ви?