subscription

Съобщение

Община Шумен

Във връзка с извършване на реконструкция на водопровод от водопроводната мрежа на гр.Шумен, днес 04.03.2015г. от 10,30 до 14,00 часа ще е спряно водоподаването в района на ул.”Порек” в гр.Шумен

 

Съобщение относно актуална информация за показателите на водата за питейно-битови цели в гр. Шумен

 

Актуална информация за показателите на водата за питейно-битови цели в гр. Шумен

Показатели Максимална стойност
по Наредба №9
Резултати от изпитването
1 Мътност FAU приемлива без колебания
неприемлива
2 Остатъчен хлор mg/l 0.3 - 0.4 0.3
3 Активна реакция pH 6.5 - 9.5 9
4 Амониев йон mg/l до 0.5 <0.05
5 Нитрити mg/l до 0.5 <0.02
6 Електропроводимост μS/cm-1 до 2000

370

Пробите питейна вода отговаря на нормативните изисквания по микробиологични показатели.

Препоръчва се водата от централното водоснабдяване на гр. Шумен, гр. В.Преслав и селата Дибич, П.Волов и Белокопитово да не се използва за питейни цели.

 

Доставка на нетна активна електрическа енергия и координатор на балансираща група


Периодично индикативно обявление – специални сектори може да изтеглите от тук.

Съобщение

Община Шумен

"В и К-Шумен" ООД уведомява гражданите на гр.Шумен , че на 27.02.2015 год. има осигурени водоноски с вода за питейно -битови нужди в района на МБАЛ гр.Шумен и на ул."Самара"- кв."Б.Българанов" западно от Пени Маркет.

 

Начало
Предишна
1

Анкета

Кога желаете да бъдат отчитани водомерите Ви?