subscription

Съобщение

Община Шумен

Във връзка с възникнала авария  на водопровод на бул.”Симеон Велики” - гр.Шумен, днес 22.02.2017 г.  от 18:30 часа ще бъде нарушено водоподаването по високите етажи на кв. Тракия.

Съобщение

Общ. Шумен

Във връзка с възникнала авария в с. Салманово днес 22.02.2017 г.  е спряно водоподаването. Същото ще бъде възстановено на 23.02.2017 г. в 12:00 часа.

Съобщение

Общ. Шумен и общ.Каспичан

Във връзка с аварийна подмяна на помпен агрегат при тръбен кладенец от водоснабдителна система „Мадара”, днес 21.02.2017г. до 24,00 часа е спряно водоподаването за с.Мадара и с.Кюлевча.

 

Конкурс детска рисунка 2017 г.

 

О Б Я В А

“Водоснабдяване и канализация Шумен” ООД гр.Шумен обявява конкурс на тема:

“ ВОДАТА – ИЗВОР НА ЖИВОТ “

в областта на изобразителното изкуство

Конкурсът, посветен на Международния ден на водата 22 март цели да бъде предизвикана загриженост у младите хора за състоянието на водата и нейното опазване и разумно използване. Темата дава възможност да се отрази личното отношение към:

- растителност и животински свят, населяващ водата

- взаимоотношения човек - вода

В конкурса могат да участват деца на възраст до 18 год.

Всеки участник може да предаде неограничен брой рисунки с размери 35/50 см, без оформление /паспарту/ и рамки.

Участниците от първа и втора възрастова група могат да представят рисунки с размер А 4.

Ще бъдат приемани и рисунки в нетрадиционни форми – компютърна техника. Същите могат да бъдат представени в удобен за това формат.

На гърба на рисунката трябва бъдат изписани четливо с молив трите имена на участника, години, адрес, телефон.

Журирането ще стане по предварително предложен регламент от художници - специалисти.

Конкурсът ще се отчете на 22.03.2017 год. от 15 часа в Художествена галерия “Елена Карамихайлова” гр. Шумен

Конкурсът включва следните пет възрастови групи :

До 6 год.; от 7 до 9 год.; от 10 до 11 год. от 12 до 15 год. ; от 16 до 18 год.

Ще бъдат раздадени награди по възрастови групи, както следва:

За Първа и Втора възрастови групи, включваща деца до 9 години – предметни награди.

За Трета, Четвърта и Пета възрастови групи парични награди:

За първа награда - 60 лв.

За втора награда - 50 лв.

За трета награда - 40 лв.

Ще бъдат връчени и поощрителни награди.

Всички автори на изпратени детски рисунки за конкурса „ВОДАТА – ИЗВОР НА ЖИВОТ” с участието си декларират съгласие творбите им да останат за съхранение във „В и К Шумен” ООД гр. Шумен. Организаторите запазват право да ги използват за организиране на изложби, да ги популяризират в печата и електронните медии, както да участват в разпродажба с благотворителна цел и други съобразно с изискванията на Закона за авторското право.

Организаторите си запазват правата да фотографират, филмират, записват и разпространяват получените творби на участниците, без да заплащат права и обезщетения за това.

Участниците, чиито рисунки бъдат продадени, ще бъдат уведомени писмено за каква сума е продадена творбата им и за каква благотворителна кауза са вложени средствата.

С изпращането на творбите ръководителите / настойниците/ на децата и техните преподаватели се съгласяват с условията за участие и начина на провеждане на конкурса, като дават съгласието си за публикуване на творбите и включването им в изложби и други публични мероприятия.

Рисунките трябва да се предадат най-късно до 16.00 часа на 16.03.2017 год. на адрес – гр. Шумен, пл. "Войн" № 1 /над Летен театър/ - “Водоснабдяване и канализация” ООД.

Справки и допълнителна информация тел: 054 800 666 и 054 800 664

Начало
Предишна
1

Анкета

Кога желаете да бъдат отчитани водомерите Ви?