subscription

Съобщение

Община Шумен

Във връзка с възникнала авария при извършване на изкопни работи по проект „Интегриран воден цикъл на гр.Шумен – етап2” по водопроводната мрежа на гр.Шумен, днес 30.03.2015г. от 17,00 часа е спряно водоподаването в района на кв.Тракия гр.Шумен. Водоподаването ще се възобнови след приключване на аварийно-възстановителните работи.

 

Съобщение относно актуална информация за показателите на водата за питейно-битови цели в гр. Шумен

 

Актуална информация за показателите на водата за питейно-битови цели в гр. Шумен

Показатели Максимална стойност
по Наредба №9
Резултати от изпитването
1 Мътност FAU приемлива без колебания
неприемлива
2 Остатъчен хлор mg/l 0.3 - 0.4 0.3
3 Активна реакция pH 6.5 - 9.5 7.7
4 Амониев йон mg/l до 0.5 <0.05
5 Нитрити mg/l до 0.5 <0.02
6 Електропроводимост μS/cm-1 до 2000

377

Пробите питейна вода отговаря на нормативните изисквания по микробиологични показатели.

Препоръчва се водата от централното водоснабдяване на гр. Шумен, гр. В.Преслав и селата Дибич, П.Волов и Белокопитово да не се използва за питейни цели.

 

Съобщение

Община Нови пазар

Във връзка с възникнала авария и извършване на ремонтно-възстановителни работи по водопроводната мрежа на гр.Нови пазар, днес 26.03.2015г. от 08,30 до 14,30 часа ще е спряно водоподаването в района на ул.”Цар Самуил”, ул.”Петър Берон”, ул.”Цар Освободител”, ул.”Цар Калоян”, ул.”Бр.Миладинови”, ул.”Цар Асен” и индустриална зона в гр.Нови пазар.

 

Съобщение

Община Шумен

Във връзка с възникнала авария и извършване на ремонтно-възстановителни работи по водопроводната мрежа на гр.Шумен, днес 25.03.2015г. от 10,00 до 13,00 часа е спряно водоподаването в района на кв.Дивдядово гр.Шумен.

 

Начало
Предишна
1

Анкета

Кога желаете да бъдат отчитани водомерите Ви?